Bercon-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363
CENTRAUTO&CO SRL GSM: +373 79656075 TEL/FAX: +373 22 747970
Microsif-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363

 

                                                               RESPECT PENTRU SIGURANȚĂ

 

     * CONDUCĂTOR AUTO Transport Persoane / CĂLĂTORI regim TAXI / MĂrfURI / MĂRFURI periculoasE (ADR - cisterne / prelate)                      

                 -- 1.Buletin de Identitate; 2. Permis de conducere NU MAI PUȚIN DE 3 ANI

    * Manager Transport Rutier Persoane / Mărfuri / Autogară 

                 --   1.Buletin de Identitate,    2.Diplomă de studii superioare în domeniul Juridic, Economic sau                                   Tehnic, sau diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ profesional tehnic                                               postsecundar și postsecundar nonterțiar, cu specializarea în domeniul tehnic                                                   auto.3. Certificat medical (F 086 sau F083), 4. Aviz cosultativ narcologic,                                                                   5. Aviz consultativ  psihiatric.

    * Manager responsabil de activitatea atelierului  de Autoservice

                  -- 1. să facă dovadă că are calificare de inginer sau tehnician în transportul auto.                                                2. să prezinte documente valabile precum că are o vechime în muncă de cel puțin 2 ani în sfera                         de reparație și deservire tehnică a vehiculelor rutiere.                                                                                                3. Certificat medical (F 086 sau F083), 4. Aviz cosultativ narcologic.

     * Manager pentru activitatea de Inspecție Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere

                    1. Buletin de Identitate; 2. diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu                                                 calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto; 3.  să aibă o vechime în muncă de cel                       puțin 5 ani în domeniul reparației, inspecției sau deservirii tehnice a vehiculelor rutiere

 

* Expert pentru activitatea de Inspecție Tehnică periodică a vehiculelor rutiere (CEMT / ADR / ATP)

                1. buletin de identitate; 2. diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificare de                      inginer sau tehnician în transportul auto 3. o vechime în muncă de cel puțin 2 ani în domeniul                        reparației sau al deservirii tehnice a vehiculelor rutiere; 3. să posede permis de conducere                        valabil corespunzător genului de activitate prestat de stația de inspecție tehnică