Bercon-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363
CENTRAUTO&CO SRL GSM: +373 79656075 TEL/FAX: +373 22 747970
Microsif-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363

 TRANSPORT AUTO                                                          RESPECT PENTRU SIGURANȚĂ

1. Legea Republicii Moldova cu privire la transporturi nr. 1194 – XIII din 21.05.1997

(Monitorul Oficial nr.67 – 68/553 din 16.10.1997); 

2. Codul nr. 150 din 17.07.2014 Transporturilor Rutiere (Monitorul Oficial nr. 247 – 248 din 15.08.2014);

3.Codul nr. 152 din 17.07.2014 Educației al Republicii Moldova (M.O. nr. 319-324 din 24.10.2014);

4.Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1318-XII din 02.03.1993, privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia Circulaţiei Rutiere din 08.11.1968, încheiată la Viena;

5. Legea Republicii Moldova nr. 131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier.

(Monitorul Oficial nr. 103-106 din 20.07.2007);

6. Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006;

8.Legea despre protecţia consumatorului nr. 105 – XV din 13.03.2003;

9. HOTĂRÎRE Nr. 193 din  24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților;

10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 „Cu privire la reorganizarea sistemului informaţional de căutare (AUTOMOBILUL) în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării tehnice a autovehiculelor şi remorcilor acestora” din 08.11.1999,

Monitorul Oficial nr.126 – 127/113 din 12.11.1999;

11. Regulamentul despre autogări şi staţii auto din 09.12.1999, Monitorul Oficial nr.46 – 49/148

din 27.04.2000;

12. REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;

 13. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.) din 01.07.1970;

14. HOTĂRÎRE GUVERN R. M. Nr. 1086 din  25.11.1997 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri  sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975) ;

15. DIRECTIVA 2003/59/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULU din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială ș i formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri ...;

16. DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 ;

17. HOTĂRÎRE Nr. 143 din  18.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase;

18. HOTĂRÎRE Nr. 589 din  24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase

19. HOTĂRÎREA Guvernului Nr. 773 din  20.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri;

20. HOTĂRÎRE Guvern Nr. 456a din  24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 ;

21. LEGE Nr. 414 din  22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule ;

22. COD Nr. 1107  din  06.06.2002  CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA  ;

23. COD Nr. 1163 din  24.04.1997 COD FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA  ;

24. COD Nr. 154 din  28.03.2003 CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA  ;

25. COD Nr. 218 din  24.10.2008 CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA  ;