Bercon-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363
CENTRAUTO&CO SRL GSM: +373 79656075 TEL/FAX: +373 22 747970
Microsif-Auto SRL GSM: +373 69470140 TEL/FAX: +373 22 281363

:

                                                                                          RESPECT PENTRU SIGURANȚĂ
Scopul:
1. Eficientizarea serviciilor de transport și sporirea nivelului calității acestora;
2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transpoturi;
3. Majorarea nivelului de securitate a circulației Rutiere și protecției mediului;
4. Integrarea trasnportului auto din R.M. în sistemul Rutier Internațional.

  

 

           
   Serviciile prestate

I. Efectuează instruirea continuă a personalului din transportul auto la următoarele calificări:

1.Conducatori auto transport Persoane / Marfuri / Mărfuri Periculoase (ADR) Persoane în regim de TAXI (certificat de competenţă profesională);

2.Conducatori auto în transportul internaţional, conform Convenţiei cu privire la circulaţia  rutieră din 8.11.1968 de la Viena (PERMIS INTERNAŢIONAL ÎN PATRU LIMBI EUROPENE);

3.Conducători de autovehicule dotate cu instalații de gaz ( propan- butan și metan);

4.Manageri pentru activitatea atelierului de AUTOSERVICE;

5.Manageri pentru activitatea de Inspectie Tehnica periodica a vehiculelor rutiere;

6.Manageri pentru lucrarile de montare, reparare si/sau verificare a Tahografelor si/sau limitatoarelor de viteza;

7.Manageri în domeniul transportului rutier de Persoane / Mărfuri / INTERBUS;

8.Experţi  pentru activitatea de Inspectie Tehnica periodica a vehicolelor rutiere;

9.Experţi de certificare a vehicolelor rutiere pentru transportul de Marfuri (CEMT), Mărfuri Periculaose (ADR); 

10.Experţi pentru lucrarile de montare, reparare si/sau verificare a tahografelor si limitatoarelor de viteza;

11.Experţi pentru clasificarea autobuzelor şi autocarelor conform gradului de confort (după stele);

12.Instruirea personalului didactic din domeniul transportului auto.

II. Efectuează certificarea autovehiculelor şi remorcilor acestora la:

1. Transportarea mărfurilor conform cerinţelor Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT) / Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR);

2. Transportarea mărfurilor conform Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile (ATP);

3. Transportarea călătorilor conform Acordului INTERBUS;

4. Clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor si autocarelor(după stele).

III. Comercializarea, Montarea și Repararea a  aparatelor de taxat cu memorie fiscala  pentru TAXI;
IV. Montare, Reparare şi Verificarea limitatoarelor de viteză;
V. Montarea , Repararea şi verificarea tahografelor.